• Uthyrning av byggmaskiner: 054-55 55 00     
 • Om Hyr City
 • Affärsidé
 • Hyr City AB skall med stort engagemang och service erbjuda branchens modernaste och säkraste utrustningar till ett marknadsmässigt bra pris.
 •  
 • Detta skall uppnås genom att:
 • Hyr Citys affärsmodell bygger på att prioritera och serva främst lokala kunder i Värmland och på så sätt kunna leverera snabbt, säkert och med bästa service.
 •  
 • Hyr City med bas i Karlstad skall med uthyrning och service motsvara kunders önskemål, samt lösa problem oavsett kundens storlek.
 •  
 • Ständigt föra en dialog med kunder och leverantörer, allt för att ständigt finna bästa lösningar.
 •  
 • Beslut kan fattas snabbt. Genom att bolaget ägs av ledningen.
 •  
 • Tillhandahålla Värmlands bredaste, säkraste och modernaste maskinpark.
 •  
 • Genom att ha rätt hjälpmedel, kunskap och utbildning kunna erbjuda Värmlands snabbaste och effektivaste fältservice.
 •