• Uthyrning av byggmaskiner: 054-55 55 00     
  • Om Hyr City
  • Kvalitets- och miljö Certifierade
  • Hösten 2008 startade vi ett utvecklingsprojekt tillsammans med Wrangstedt Utveckling AB med målsättningen att ta fram ett digitalt Verksamhetssystem för kvalitets och miljöledning i vårt företag. Från och med Januari 2009 är Hyr City Certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi arbetar kontinuerligt med detta, vilket har som syfte att vi ska bli effektivare, bättre och miljövänligare i våra tjänster till Dig som kund och att vi ska motsvara Dina förväntningar som leverantör.

    Arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö ser vi som en viktig del av Hyr Citys verksamhet. Vi hanterar effektivt frågorna i våra verksamhetssystem och vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Det säkerställer att Hyr City uppfyller högt ställda kvalitets-, miljö och arbetsmiljökrav.
    Se certifikat