re
 • Uthyrning av byggmaskiner: 054-55 55 00     
 • Om Hyr City
 • Nyheter
 • December | 2019
 • Viktig information till dig som är kund hos Hyr City i Karlstad AB
 • Hyr City i Karlstad AB, 556665-9834 fusioneras in i Stavdal AB, 556607-2137.
  För dig som kund innebär detta att du framöver kommer erhålla din faktura från Stavdal AB. Den första faktureringen från Stavdal AB sker den 20 december. Ni kommer vara bekanta med innehållet och layouten på fakturan då vi arbetar i samma affärssystem. Skillnaderna du som kund kommer uppleva är:
  - Ny logotyp på fakturan
  - Nya inbetalningsuppgifter, OBS! Nytt bankgiro: 5138-5102

  Stavdals bolagsuppgifter:
  Stavdal AB
  Norra Långebergsgatan 6
  421 32 Västra Frölunda
  Organisationsnummer: 556607-2137
  Bankgiro: 5138-5102
  IBAN: SE79 1200 0000 0120 2016 2687
  BIC/SWIFT: DABASESX

  Vid frågor, kontakta:
  Richard Asp            Marie Rohman
  VD                Kund- och kreditansvarig
  Hyr City i Karlstad AB     Stavdal AB
  054-55 55 01          031-793 09 07
  richard.asp@hyrcity.se     marie.rohman@stavdal.se

 • December | 2019
 • Viktig information till dig som är leverantör till Hyr City i Karlstad AB
 • Hyr City i Karlstad AB fusioneras in i Stavdal AB, 556607-2137
  Från och med 2019-12-15 ändras därmed vår fakturaadress.
  För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor önskar vi i första hand ta emot elektroniska fakturor. Detta är ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappersanvändningen. Det finns tre möjligheter för er att leverera era fakturor:

  E-faktura
  • För er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan.
  • Vår elektroniska identifierare (GLN-nummer) för E-fakturor är: 7365566072131

  PDF-faktura
  • Om ni från ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen: levfaktura@stavdal.se
  En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

  Pappersfaktura
  • I sista hand tar vi tillsvidare emot pappersfakturor på följande adress.

  Stavdal AB
  FE-3034 Scancloud
  831 90 Östersund

  OBS: Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt. Fakturor som skickas till vår tidigare fakturaadress kan komma att återsändas. Alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens bestående av 6 siffror. Framgå tydligt på fakturan i referens- eller orderfältet.

  Vid frågor, kontakta:
  Richard Asp            Elin Nilsson
  VD                Redovisningsekonom
  Hyr City i Karlstad AB     Stavdal AB
  054-55 55 01          031-793 09 16
  richard.asp@hyrcity.se      elin.nilsson@stavdal.se

 • Oktober | 2017
 • Rudsberget Karlstad.
 • Arbetet fortskrider för NCC på Rudsberget.


  Illustration: White Arkitekter

 • Oktober | 2017
 • CAMPUS vid Universitetssjukhuset i Örebro.
 • ByggDialog bygger om- och tillbyggnation av Örebro Universitets undervisningslokaler på Universitetssjukhuset i Örebro för ca 90 miljoner kronor.

  Fastigheten ska byggas till i fyra våningar och innefattar bland annat hörsal, lärosalar, kontor och allmänutrymmen om ca 2940 m² BTA. Målbudget är ca 90 mkr.

  Vi på Hyr City ser fram emot ett roligt projekt.


  Illustration: White Arkitekter

 • Oktober | 2017
 • Kv Neutronen Örebro.
 • ByggDialog AB bygger Kvarteret Neutronen som omfattar nybyggnation av verksamhetslokaler till ÖBOs fastighetsservice. I projektet ingår att uppföra fem byggnader för verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, garage m.m. med en total yta på 6 200 m2.

  Projektet planeras vara klart i december 2019 med byggstart under 4:e kvartalet 2017.

  Projektet sker i partneringsamverkan och har även fokus på social hållbarhet, där ByggDialog inom projektet erbjuder långtidsarbetslösa personer praktik under genomförandet.

  Vi på Hyr City / Stavdal börjar etablera bodar åt ByggDialog efter årsskiftet 2017-2018

  Vi tackar ByggDialog för förtroendet!

 • Oktober | 2017
 • Ny väg mellan Vansbro och Hulån.
 • Den nya sträckningen som utförs av Segermo blir sju kilometer mittseparerad 1+1 väg med omkörningsmöjligheter och planskild korsning för järnvägen. I projektet ingår även en ny bro över Hulån och skoterviadukt.

  Vi tackar Segermo för fortsatt förtroende och ser fram emot ett spännade projekt.

  Hyr City har bl.a beställt ytterligare en 20-Tons vält från Hamm till detta projekt.

  Projektostnad ca 155 milj. • September | 2017
 • DOCKLANDS Karlstad.
 • Byggbolaget bygger 47 st bostadsrätter i 2 huskroppar som en del av brygguddsprojektet.

  Vi servar tacksamt detta projekt med bl.a bygghissar, maskiner och liftar och annan byggrelaterad utrustning. • September | 2017
 • Änglandaskolan i Örebro.
 • ByggDialog AB bygger Änglandaskolan i Örebro.
  Skolan blir en treparallellig F-6 skola för ca 525 elever. 6370m2
  Vi på Hyr City / Stavdal servar detta byggprojekt med byggrelaterad utrustning, som teleskoptruckar, bodetablering, liftar och byggmaskiner.

  Byggdialog har en livekamera från byggnationen av Änglandaskolan i Örebro.
  Följ deras youtube-kanal för att följa arbetet. • Augusti | 2017
 • Konstruktören Norrstrand.
 • Rohm & Co bygger 44 hyreslägenheter på Norrstrandsgatan 67 i Karlstad. Vi servar tacksamt detta projekt med allt från Bodar, liftar, maskiner till byggvärme. • Augusti | 2017
 • Renovering och nybyggnation Säffle.
 • ByggDialog har blivit tilldelade två projekt i strategisk partnering av Säfflebostäder (SÄBO). Det ena uppdraget omfattar ROT-renovering av delar av SÄBOs befintliga fastighetsbestånd samt nyproduktion av 24 lägenheter. Det andra uppdraget omfattar renovering och nybyggnation av diverse byggnader samt nyproduktion av en bollhall. Båda projekten löper under fyra års tid med en total budget på ca 165 mkr.

  Vi på Hyr City / Stavdal är jätteglada över att få serva ByggDialog med partners även under dessa projekt!

 • Juli | 2017
 • Parkeringshus Bryggudden Karlstad.
 • Nybyggnation parkeringsgarage på Bryggudden, totalt ca 650 p-platser, fördelat på 6 våningar.

  Vi servar Byggbolaget med underentreprenörer med maskiner liftar etc på detta 22000m2 stora parkeringsgaragebygge. • Juni | 2017
 • Valmet Karlstad.
 • ByggDialog AB har fått i uppdarag att bygga Valmets största anläggning i Sverige. Detta innefattar ny och ombyggnation av kontors och lagerlokaler. Hyr City / Stavdal tackar ByggDialog för förtroendet som leverantör av byggrelaterad utrustning som Maskiner, Liftar, Teleskoptruckar m.m. • December | 2016
 • Hyr City – Stavdal Karlstad breddar sin bygghisspark med flera nya hissar i olika modeller.
 • Eftersom vi har de bästa kunderna ställs också allt högre krav på oss som leverantörer. Vi söker därför ytterligare en hissmontör som utgår från vår anläggning i Karlstad. Genom att erbjuda våra kunder en hissavdelning med lokalt förankrade hissmontörer vet vi att vi bättre kan serva våra kunder och alla byggen i Värmland med omnejd. Att ha kunniga medarbetare är viktigt för oss inom alla områden.

  Vi är ett tjugotal medarbetare idag som tillsammans servar bland annat Värmlands största byggarbetsplatser.

  Arbetar du hos oss så får du bli en del av vår utveckling. Du får jobba i ett företag som drivs av entreprenörsanda och korta beslutsvägar. På hyrcentret är vi ett glatt och positivt gäng.

  Ladda ned platsannons (pdf)

 • December | 2016
 • Sula servar vår byggkran som används av Segermo på deras projekt vid E18 Sörmon i Karlstad.


 • Sula servar vår byggkran

 • December | 2016
 • Ängenskolan Örebro
 • Vi har nu etablerat byggbodarna åt ByggDialog AB på Ängenskolan i Örebro, där vi på Hyr City – Stavdal kommer att vara leverantör av byggmaskiner, liftar och våra övriga tjänster. Projektet innefattar en nybyggnad av låg- & mellanstadieskola som består av en byggnad på 4 våningar. Byggnationen startade i januari 2017 med en beräknad byggtid på 19 månader. Även skolgård, p-platser, vägar och teknisk försörjning ingår i projektet. Uppskattad kostnad 180 mkr. Bruttoyta på 67000 kvadratmeter.

  Vi tackar ByggDialog för fortsatt förtroende, och ser fram emot ett gott samarbete!

  Ängenskolan Örebro

 • December | 2016
 • Översvämningsskydd Karlstad
 • Segermo bygger översvämningsskydd vid Centralsjukhuset i Karlstad. Segermo ska bland annat bygga en upphöjd gång- och cykelväg från korsningen Älvgatan/ Rosenborgsgatan till grönområdet norr om villabostäderna längs Rosenborgsallén. När skyddet är färdigt kommer sjukhuset att klara av flöden långt över Klarälvens normala vattennivå.

  Vi tackar gänget på Segermo för att vi får vara med som maskinleverantör! Arbetet inleds i november månad och ska vara klart under 2018.

 • Översvämningsskydd i Karlstad

 • November| 2016
 • Nybyggnad av punkthus på Rud i Karlstad. Rudsberget och Björnparken.
 • Vi har fått uppdraget att serva NCC under detta spännande projekt. För oss på Stavdal – Hyr City innebär det att vi är helhetsleverantör av maskiner, bodar, liftar och övrig byggrelaterad utrustning. Hela vägen från markjobb till husbyggande.

  Totalt är det åtta punkthus som nu byggs på Rudsberget i Karlstad som skall innehålla 221st hyresrätter. Två åttavåningshus och sex st sexvåningshus kommer att byggas under ungefär 2,5 år. Kostnad 400-600 Mkr.

  Utöver detta så har projekt Björnparken, som består av ännu ett sexvåningshus med 44 lägenheter börjat byggas på Rud. Kostnad 60-90Mkr.

  Vi levererar även byggström och montage till hela båda projekten.

  Vi tackar NCC för förtroendet.

 • Rudsberget i Karlstad

  Rudsberget Hus 8

 • November| 2016
 • Stora Coop Hammarö
 • Rohm & Co Bygg AB utför helrenovering invändigt av den 3500 kvm butiksytan. Coop Extra på Hammarö ändrar skepnad och blir Stora Coop. Även ett apotek byggs. Vi servar tacksamt Rohm & Co med all byggrelaterad hyrutrustning.

 • November | 2016
 • Ny medarbetare
 • Vi hälsar Bien Del Rosario välkommen till oss.
  Bien kommer främst att vara returmottagare i verkstaden, och där hjälpa våra kunder vid återlämning av maskiner.

 • Bien del Rosario

 • Augusti | 2016
 • Hultsbergsskolan i Karlstad
 • Vi på Hyr City – Stavdal har fått förtroendet att serva ByggDialog med partners under detta intressanta projekt som beräknas vara färdigt hösten 2018.

  Projektet innefattar om och nybyggnation av en F-9 skola. Förskole- och skolutrymmena byggs om och renoveras. Om- och tillbyggnad av tillagningskök för 1000 portioner mat/dag byggs.

  En ny idrottshall skall också byggas som ersätter den gamla gymnastiksalen som görs om till undervisningsytor och en aula.

  Skolgården kommer att bli större och trafiksituationen kommer att förbättras så att barnen säkrare ska kunna komma till och från skolan. Det innebär att både bil- och cykelvägar flyttas.

 • Hultsbergsskolan i Karlstad

 • April | 2016
 • Kanikenäsholmen Kv Varvet
 • Vår kund Byggbolaget bygger ett helt nytt bostadsområde vid Karlstads gamla hamn och varv. 300 bostäder byggs direkt intill Vänern med småbåtshamn, sjöbodar samt ett antal town house.
  Vi är väldigt glada att vi får serva Byggbolaget, Segermo m.fl med våra tjänster under detta roliga projekt. Byggtid: Nov 2015 – Aug 2018.

 • Kanikenäsholmen i Karlstad

 • April | 2016
 • Kv Fullriggaren etapp 5 på Bryggudden i Karlstad
 • Byggbolaget i Värmland fortsätter att bygga och ge Karlstads inre hamnområde en ansiktslyftning. Etapp 5 innebär en nybyggnation av 264 lägenheter.
  Vi är jätteglada över att vi får följa med Byggbolaget under denna resa.

 • Kv Fullriggaren Karlstad

 • Mars | 2016
 • Affärsgallerian Mercurius Karlstad
 • Byggandet av den nya affärsgallerian är i full gång och vi är jätteglada att vi får serva Byggbolaget i Värmland och deras underentreprenörer på detta mycket spännande byggprojekt mitt i Karlstads Centrum.

  3000m2 Kontor, 7200m2 Handelsyta, 52 Lägenheter.

 • Affärsgallerian Mercurius karlstad

  Affärsgallerian Mercurius karlstad

 • Mars | 2016
 • Studentbostäderna på Kronoparken
 • Ett år har gått och bilden visar hur det ser nu i Mars 2016. Vår kund ByggDialog bygger två åttavåningshus och två femvåningshus med studentlägenheter vid Karlstads Universitet i Karlstad. Ett spännande och roligt projekt som beräknas vara färdigt i slutet av året.
 • Byggbodar vid studentbostäderna på Kronoparken

 • Januari | 2016
 • Ny lag – nya möjligheter!
 • Från och med 1 januari 2016 är det enligt lag krav på att byggarbetsplatser ska ha en elektronisk personalliggare. Det låter kanske omständligt, men faktum är att du kan vända den nya lagen till din egen fördel. Vi har enkla lösningar och hjälpmedel.
 • Läs mer
 • November | 2015
 • Höglager Välsviken
 • Skanska bygger nytt höglager åt Löfberg Logistic AB. Vi förser hela projektet med liftar och maskiner. Byggtiden är ca ett år.

 • Liftar och maskiner till höglager i Välsviken

 • September | 2015
 • Nybyggnad av E18 Björkås-Skutberget, Karlstad
 • Segermo har valt oss på Hyr City – Stavdal som sin leverantör till nybyggnationen av E18 Björkås-Skutberget i Karlstad. Vi är jätteglada och stolta över att få serva Segermo även denna gång på ett mycket spännade projekt! Tre broar ska byggas över E18. Två nya trafikplatser anläggs och ombyggnation av 7 km befintlig väg till fyrfältsväg där ca 14000 fordon passerar varje dag.

  Arbetet startade i september 2015 och pågår ungefär 2,5 år. • September | 2015
 • Öppet hus 18/9
 • 18/9 håller vi öppet hus mellan kl 11-14 för kunder och branschfolk. Välkomna in på en grillad hamburgare och se på uppvisning av häftiga tävlingsbilar, utställning av leverantörer mm.

 • Juli | 2015
 • Vi storsatsar på entreprenadsidan med många nya maskiner
 • Bla med en ny hjullastare Wacker WL60 och en ny Vält 13-ton Atlast Copco CA 3500 som tex förbrukar upp till 24% mindre diesel än motsvarande vältar.


 • Copco CA 3500

 • Juni | 2015
 • Vi hälsar 2st nya medarbetare välkomna!
 • Fredrik Aronsson som har lång erfarenhet inom branschen har börjat som ny uthyrare hos oss. Daniel Axell är vårt nya löfte i verkstaden som kommer att jobba med underhåll av maskiner.

 • Maj | 2015
 • Inflyttade på nya adressen
 • Nu har vi äntligen flyttat in i våra nya lokaler på Blekegatan 2A. Välkomna!


 • Ny anläggning, Stavdal och Hyrcity

 • April | 2015
 • Vår nya fina anläggning börjar bli färdig
 • Vi öppnar i de nya lokalerna 11e maj och önskar alla välkomna till oss då. Invigning planeras efter sommaren.
 • Mars | 2015
 • Nya studentbostäder Kronoparken
 • ByggDialog bygger två åttavåningshus och två femvåningshus med studentlägenheter vid Karlstads Universitet i Karlstad. Totalt blir det 248 lägenheter som ska var färdiga slutet av 2016. Vi är jätteglada över att få vara med, och tackar ByggDialog med samarbetspartners för förtroendet.

  Bilden visar hur bodetableringen med nya Energibodar växer fram.


 • Energibodar

 • Mars | 2015
 • KV Solen
 • Bygget av de två parhusen på Råtorp i Karlstad är nu färdigt. Nästa projekt Solen 14 har redan startat och det gamla möbelvaruhuset har rivits till förmån för 26st nya lägenheter med bästa läge. Vi tackar Byggbolaget för fortsatt förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.


 • Liftar, bodar

  KV Solen

 • Mars | 2015
 • Nya fönsterlyftar: Den säkra fönsterlyften ”Dolly”
 • Efter ca ett års utveckling samt utprovning hos olika montörer är den äntligen här. Vår nya fönsterlyft är till för att LYFTA och transportera fönster och dörrar. En man gör jobbet som det krävdes två till tidigare.

  Du spar både på personalen samt monteringstiden och i slutändan plånboken.


 • Dolly fönsterlift

 • Februari | 2015
 • Leos Lekland Karlstad
 • Wermalndsbygg i Sverige AB bygger nytt lekland på gräsdalen i Karlstad. Det nya leklandet har en yta på 3800kvm. Vi levererar tacksamt bodetablering, liftar och byggmaskiner till bygget.
 • Februari | 2015
 • ByggDialog bygger om och till Vintrosa skola
 • Vi på Hyr City servar tacksamt ByggDialog under detta projekt med allt från bodetablering till byggmaskiner.


 • Bodetablering

 • November | 2014
 • Hyr City — Stavdal snart i ny miljödiplomerad lokal
 • Bygget av vår egen nya toppmoderna anläggning har äntligen startat. Helt ny verksamhetsanpassad lokal för oss, utrustad med alla hjälpmedel som behövs för att vi även fortsättningsvis ska kunna leverera bästa service över ett större geografiskt område. Kontor, verkstad och maskinuthyrningslokal på 2500kvm samt förråd på 800kvm. Här inför också ett nytt logistiktänk som vi senare kommer att presentera. Byggbolaget i Värmland AB bygger Hyr City – Stavdal´s lokaler på totalentreprenad åt Vinden Fastighets AB.


 • Ny lokal Hyr City Stavdal Karlstad

 • November | 2014
 • Nybyggnad av förskola i Kil
 • Vi har fått förtroendet att serva ByggDialog AB när de bygger den nya förskolan på Mons Backe åt Kils Kommun. Byggvärde ca 30 mkr.


 • Bodar

 • November | 2014
 • Förnyat förtroende som exklusiv leverantör till Karlstads Kommun
 • Hyr City har fått förnyat förtroende av Karlstads Kommun som ensam leverantör av byggmaskiner och liftar mm. Vi på Hyr City vill tacka Karlstads Kommun för alla de år som gått och ser fram emot en spännande framtid tillsammans. Alla hos oss kommer självklart att göra det yttersta även i fortsättningen. Vi tackar också för klokheten att värna om det lokala näringslivet!


 • Karlstad kommun

 • Juli | 2014
 • Nu är det klart att HyrCity får leverera utrustningen till det gigantiska projektet Fanfaren i Karlstad.
 • Bygget ligger på ca 40000kvm kontorsyta och en byggtid på ca 4år. PEAB är byggentreprenör. Vi väldigt tacksamma för förtroendet och uppdaterar med mer information löpande.


 • Fanfaren

 • Juli | 2014
 • Under Juli månad är många byggen stängda, men grabbarna på ECG kör på för fullt.
 • ECG bygger en fastighet på ca 3000 kvm på Gräsdalen och Hyr City levererar allt från åkbara glättare vid gjutningen, fallskyddsräcken, stämp, byggmaskiner och liftar mm.


 • Bodar

 • Maj | 2014
 • Skyltmontage från bomlift på 43 meters höjd
 • Löfbergs Lila Karlstad.


 • Bomlift vid skyltmontage

 • April | 2014
 • Brygguddsprojektet är inne på etapp 3
 • Här kör Segermo Entreprenad en fjärrstyrd vibratorplatta från Hyr City som motsvarar en 7,5-tons vält i kapacitet.  Bygghiss

  Bryggudden

  Bryggudden

 • Februari | 2014
 • GX 90 WF - En säker spikpistol hos Hyr City
 • Hiltis nya gasdrivna spikpistol finns nu hos Hyr City i Karlstad.
  Unika egenskaper såsom Li-ion-batteri för fantastisk prestanda samt en säkerhet som gör pistolen bäst i klassen. En spikpistol fri från kompressorer och slangar. Användningsområdena är spikning av allt från takstolar och regelverk till läkt, panel och staket. Kan användas ner till – 10 grader C.

  Glöm inte att vi på Hyr City har Karlstads enda HILTI-butik!


 • Hilti GX 90 WF spikpistol

 • Februari | 2014
 • Hyr City levererar bl.a liftar, ställningar och telskoptruckar till Hedenverket i Karlstad
 • Just nu är det främst stora bomliftar och teleskoptruckar som krävs på arbetsplatsen.
  Karlstads Energi investerar i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk, Heden Etapp 3 vid Hedenverket - den största investeringen i Karlstads kommuns historia.
  Kostnad 1043 miljoner kr.


 • Liftar och teleskoptruckar

 • Januari | 2014
 • Hyr City har investerat i en ny HEATWORK Frost Heater
 • HeatWork's FrostHeater är marknadens mest miljövänliga och lönsammaste tinings- och uppvärmningsalternativ för bl.a tjältining, men har många fler användningsområden inom bygg och fastighet. Som t.ex uppvärmning av betong vid större gjutningsarbetet etc.


 • Heatwork
  Se fler bilder

 • November | 2013
 • Gruvön i Grums
 • Vi servar tacksamt ByggDialog och deras arbetsplats på Gruvön i Grums. ByggDialog ska medverka i Gruvöns bruks investering PULP 2015 som innebär modernisering av barrmassalinjen. Detta projekt omfattar ombyggnad av flisinmatning, förändrad kokprocess samt utökad oblekt tvätt och nytt sileri.
  Start november 2013 och beräknas vara färdigställda våren 2015.


 • Gruvöns pappersbruk

 • Oktober | 2013
 • Hyr City servar med maskiner, specialanpassade bodar, service och övrig byggrelaterad utrustning i Säffle
 • Hyr City servar tacksamt ByggDialog med maskiner, specialanpassade bodar för vår kund, service och övrig byggrelaterad utrustning under deras projekt i Säffle. ByggDialog bygger om och renoverar fastighetsbeståndet i Säffle åt Säfflebostäder. Arbetena omfattar 14 olika bostadsområden/fastigheter och pågår under fyra år.


 • Oktober | 2013
 • Bärstadskolan Hammarö
 • Skanska bygger Hammarös nya miljöskola som blir en av Sveriges modernaste och grönaste F-6 skolor. Skolan består av fem byggnader på totalt 8400 kvm. Bygget är färdigt våren 2015 och har en budget på ca 165 mkr. Hyr City servar Skanska med underentreprenörer under projektet med bl.a byggmaskiner och liftar.


 • Bärstadskolan Hammarö

  Bärstadskolan Hammarö

 • Oktober | 2013
 • Segermo Entreprenad
 • Ny rörbro på Hammarö, Nolgård.
  Hyr City servar tacksamt arbetsplatsen med Vältar, Vibroplattor, Personalvagnar, Pumpar, Belysning m.m.


 • Vält

  Vält 7,5 ton

  Vält 12,5 ton

 • Augusti | 2013
 • Hyr City har än en gång fått det stora förtroendet att få serva ByggDialog AB under partneringprojektet Dejeskolan.
 • ByggDialog bygger om och till Dejeskolan i Forshaga Kommun för ca 33 miljoner kr.
  Vi på Hyr City servar tacksamt ByggDialog med bl.a ID06-lösningar för byggarbetsplatsen, bodetablering, byggmaskiner, liftar, teleskoptruck m.m.


 • Hyr City byggbodar

 • Juli | 2013
 • Våra vänner Byggbolaget bygger vidare på Välsvikens handelscentrum.
 • Just nu byggs handelsyta åt XXL som etablerar sig i Karlstad. Vi på Hyr City servar Byggbolaget och UE med bodetablering, byggmaskiner, liftar och anläggningsmaskiner till markentreprenören Segemo.


 • Bygg bolaget bygger Välsvikens handelscentrum

  Hyr City servar med byggmaskiner och bodar

 • Juli | 2013
 • Byggbolaget fortsätter på Bryggudden med etapp 2.
 • Vi på Hyr City är mycket tacksamma föra att få serva projektet med byggmaskiner, liftar, bygghiss mm.


 • Bryggudden

 • Juli | 2013
 • Vi utökar vår styrka med en ny servicetekniker.
 • Vi har anställt Fredrik Nilsson som servicetekniker. Han har mycket stor erfarenhet av service och reparationer och är en positiv person. Fredrik har jobbat tillsammans med sin pappa Bosse som mekaniker på Bosses Marinservice i 20 år och passar in perfekt hos oss.


 • Fredrik Nilsson, Hyr City

 • Juli | 2013
 • Vi utökar vår styrka på uthyrningen med två nya killar som har stor vana av både bygg och anläggningssidan.

 • Thomas Södersten, Hyr City

  Thomas Södersten 35 år har stor erfarenhet av byggbranschen. Arbetade tidigare som snickare och byggledare på Bygg Jansson under sex år.
  Thomas kan vårt byggsortiment och är känd som mycket serviceinriktad och framåt.

  Robert Friberg 34 år har tills nu drivit eget företag inom anläggningsbranschen under många år. Roberts börjar hos oss under sensommaren, samtidigt som han avvecklar sitt välmående företag successivt.
  Robert är känd för att vara seriös och kvalitetsmedveten, har många bra kontakter och kommer att passa in jättebra hos oss.

 • Maj | 2013
 • Hyr City & Stavdal levererar alla liftar och diverse byggutrustning till Skanska med underentreprenörer till CSK i Karlstad.
 • Att Skanska varit mycket nöjda med oss och vår service på tidigare projekt vägde tungt vid upphandlingen. Det känns extra kul och bra för oss!

  Det nya operationshuset, hus 60, vid Centralsjukhuset kommer att rymma 21 operationssalar och 600 rum på sammanlagt 34 000 kvadratmeter.
  Den nybyggda delen på 28 000 kvadratmeter kommer att byggas ihop med den gamla på 6 000 kvadratmeter. När den nybyggda delen är färdigställd 2016 så fortsätter renoveringen av den gamla delen.
  Totalt sett blir det är nästan lika stort som det nya medicinhuset och psykiatrihuset tillsammans. Projektet ska vara helt klart 2018 och har en budget på ca 1,35 miljarder kronor.


 • CSK Karlstad
 • Januari | 2013
 • Skanska bygger nya Hagaborgsskolan i Karlstad.
 • Skolan kommer att bli en lågenergibyggnad och blir Karlstads grönaste skola.
  Hyr City servar bygget med bl.a vältar, byggmaskiner, byggvärme och liftar.


 • Hagaborgsskolan
 • November | 2012
 • Hyr City förser ByggDialog AB med ID06 på Centralsjukhuset i Karlstad. Tillsammans ser vi till att arbetsplatsen blir säkrare.
 • Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

  ID06 innebär i korthet att
  - uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
  - alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
  - alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
  - uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
  - uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
  - uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
  - uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.


 • ID06
 • November | 2012
 • Byggbolaget i Värmland bygger ny handelspark
 • Nu har bygget av den nya handelsparken i Charlottenberg börjat. Det blir en handelsyta på totalt 20 000 m2.
  Hyr City har etablerat byggbodar på arbetsplatsen och kommer tacksamt att serva Byggbolaget och deras samarbetspartners med all byggrelaterad utrustning. Detta är vi på Hyr City mycket glada för och ser fram emot ännu ett roligt projekt tillsammans.


 • Bodar
 • November | 2012
 • Vi följer med våra vänner Byggbolaget till Västerås
 • Byggbolaget bygger om ett handelscentrum i Västerås på ungefär 20 000m2.
  Vi på Hyr City har fått det stora förtroendet att serva Byggbolaget vid detta projekt, under v.42 har vi etablerat byggbodarna på arbetsplatsen. Detta är vi mycket tacksamma för och ser fram emot ett bra samarbete i Västerås.


 • Bodar

  Bodar
 • Oktober | 2012
 • Ersättningsväg Gunnita Kil, SEGERMO AB
 • Segermo AB anlägger en 1400 m lång ersättningsväg längsmed Fryksdalsbanan i Gunnita åt Trafikverket. Två järnvägsövergångar kommer att rivas och en av dessa ersätts med en gångfålla.
  Hyr City är mycket tacksamma för att få serva Segermo och arbetsplatsen med bl.a vältar och vibroplattor.


 • Vält


 • September | 2012
 • Busstationen Karlstad
 • Byggfolket i Värmland bygger om Karlstads busstation åt Värmlandstrafik och Karlstads Kommun. Bl a ett nytt gatesystem för ökad säkerhet för resenärer byggs.
  Hyr City levererar tacksamt alla maskiner och övrig byggutrustning till bygget.

  byggutrustning

  byggutrustning


 • September | 2012
 • Fönsterbyte Svinbäcken
 • Hus & Bygg byter fönster på tre st tiovåningshus åt Brf Ingenjören i Karlstad.
  Hyr City levererar tacksamt bl.a bygghiss och maskiner till bygget.

  bygghiss

  bygghiss


 • September | 2012
 • Ombyggnad gamla Fortum
 • Noctor Bygg AB bygger kontor och eventuella butiker i gamla fortums lokaler (Blandaren) åt FS Konsult. Vi på Hyr City leverarar tacksamt maskiner, liftar, bygghiss mm till projektet.

  Ombyggnad av gamla Forum


 • September | 2012
 • Gamla Landstingshuset Kv. Ekorren
 • Rohm & Co bygger kontor åt Berglöf & Velander i Karlstad.
  Hyr City servar tacksamt arbetsplatsen och levererar bl.a maskliner, bygghiss m.m.

  Bygghiss

  Bygghiss


 • September | 2012
 • Va Sanering, Grums. SEGERMO AB
 • Segermo AB utför en 500m lång Va Sanering och bygger GC-väg åt Grums Kommun. Start September 2012.
  Hyr City leverarar tacksamt arbetsplatsen med allt från personalbodar till pumpar, markmaskiner och staket.

  Markmaskiner


 • September | 2012
 • Hyr City i samarbete med Provia Vägmärken!
 • Tillsammans gör vi det enklare för våra väg och anläggningskunder att tillgå trafikavstängningsmaterial. Fr.o.m. 2012-09-14 kan alla hämta ut vägmärken, avstängningsmaterial, grindar, skyltvagnar, farthinder och mycket mer hos oss på Hyr City.

  Vägmärken

  Vägmärken


 • September | 2012
 • Byggbolaget bygger kontorslokaler & affärsgalleria i Arkaden, KV Merkurius
 • Hyr City levererar bodar, byggmaskiner, liftar mm till projektet.

  Bodar


 • Augusti | 2012
 • Lysvik Station
 • Segermo AB utför markarbeten till nytt signalställverk i Lysvik. Arbetet omfattar schaktningsarbeten, tjälisolering, makadam samt fundament.
  Vi på Hyr City servar tacksamt Segermo med vältar, vibroplattor och övrig markutrustning.

  Markutrustning


 • Augusti | 2012
 • Byggbolaget bygger behandlingshem i Gylleby utanför Sunne
 • Byggbolaget bygger behandlingshem i Gylleby utanför Sunne. Hyr City levererar bodar, byggmaskiner och liftar till bygget.

  Bodar

  Bodar


 • Juli | 2012
 • Byggbolaget bygger Hotell Hyttan vid Karlstad CCC
 • Byggbolaget bygger Hotell Hyttan vid Karlstad CCC. Hyr City levererar bla bodar, byggmaskiner, bygghiss mm.

  Byggmaskiner

  Bodar viad Hotell Hyttan


 • Juni | 2012
 • Hyr City levererar byggkran
 • Hyr City levererar byggkran med 55m räckvidd till Byggdialogs projekt på Centralsjukhuset i Karlstad.

  Byggkran - 55m räckvidd


 • Maj | 2012
 • Vi tackar Leif och Rolf
 • Vi har i dag fredag 2012-05-11 tackat Leif Andersson med en blomma för åren hos oss. Leif har sedan lång tid tillbaka påtalat att han önskat varva ner och få en lugnare tillvaro och känt vikten av att ta vara på sig själv med ett lugnare tempo. Leif slutar på egen begäran och vi hoppas alla att han får ordning på kroppen igen och kan må bra.

  Lars Erik Rolf har gått i pension, vi tackar Rolf för åren som Hyr City kurir och som med snabbhet och vänlighet alltid skött leveranserna på ett hedrande sätt. Några övriga ord till Rolf, du som är vid så fin vigör och pigg är ju givetvis välkommen att när som helst komma in och extraknäcka.


 • Maj | 2012
 • Nyhet!
 • I år satsar vi ännu mer på markentreprenadmaskiner. Vi har bla investerat i 2st nya 7,5 tons Vibrovältar. Fler nya maskiner kommer under säsongen.

  jordpackningsmaskiner


 • Januari | 2012
 • Byggbolaget bygger ett nytt daghem på Götetorp
 • Byggbolaget bygger ett nytt daghem på Götetorp i Skoghall, med manskapsbodar och byggmaskiner från Hyr City.

  manskapsbodar


 • Januari | 2012
 • Etablering av bodar
 • Etablering av bodar på framsidan av CSK i Karlstad åt Byggdialog AB.

  Bodar från HyrCity


 • Januari | 2012
 • Nybyggnad Industrihus Gräsdalen
 • Låbab bygger nya lokaler för Granngården på 3000 kvm på gräsdalen i Karlstad.

  Vi servar Låbab och alla underentreprenörer med maskiner, liftar, värme, fallskydd m.m.

  Låbab


 • Januari | 2012
 • Hyr City / Stavdal vann årets företagscup i Tingvallahallarna
 • Finalen vanns över Toyota med 3-2 efter sudden death avgörande.

  Företagscup


 • Januari | 2012
 • Tillbyggnad av Naturum i Mariebergskogen Karlstad
 • Naturum byggs ut med en ny utställningslokal och en större cafeteria.

  Vi på Hyr City servar tacksamt Byggbolaget i Värmland och bygget med byggmaskinerna, ställningar, liftar m.m.


 • Januari | 2012
 • Mariebergskolan Karlstad
 • Byggdialog AB bygger om och fräschar upp Mariebergskolan för 54 miljoner kr. Bygget beräknas stå färdigt i Juni 2012 efter c.a ett års byggtid.

  Vi servar tacksamt bygget och underentreprenörer med bodar, byggmaskiner liftar m.m.

  Mariebergskolan

  Mariebergskolan


 • Januari | 2012
 • Kategoriboende i Grums
 • Byggdialog AB bygger om en hyresfastighet i Grums till 39 lägenheter, som håller på att anpassas för åldersgruppen 70+. Kostnad 31 miljoner kr.

  Vi på Hyr City servar tacksamt bygget med bodar, flera bygghissar, byggmaskiner, staket m.m.


 • Januari | 2012
 • Scandic Borgmästarholmen
 • Byggbolaget utför renovering och ombyggnad av restaurang och kök på Scandic Hotell borgmästarholmen i Karlstad. Vi på Hyr City servar bygget med allt från bodar till småmaskiner.

  Scandic Hotell borgmästarholmen


 • December | 2011
 • Vi hälsar tre nya medarbetare välkomna till oss.
 • Bien Del Rosario, Robin Kihlberg och Anders Dahlén.

  HyrCity personal


 • November | 2011
 • Skanska bygger en ny idrottshall på Djupsundsvägen i Skoghall.
 • Hyr City levererar förutom byggmaskiner även fallskydd till taket.

  Byggutrustning


 • Oktober | 2011
 • Byggdialog bygger om Kils reningsverk.
 • Hyr City levererar bodar, byggmaskiner och liftar till bygget.

  Bodar


 • Juli | 2011
 • Canycom S100 lastar ca 1000 kg.
 • Nu har vi utökat hyresparken med en självlastande banddumper med 180 grader vridbar tippningsfunktion.

  Banddumper


 • Maj | 2011
 • Byggbolaget i Värmland bygger nytt handelshus på Välsviken i Karlstad.
 • JULA etablerar sig i Karlstad i en 8000kvm stor lokal som började byggas i slutet på April.
  Hyr City servar bygget med all byggrelaterad hyrutrustning som byggbodar, byggmaskiner m.m. Byggnadsvärde är ca 80 miljoner kronor. Byggperiod ca 8 månader.
  Vi tackar Byggbolaget för förtroendet!

  Bodar

  Saxlift

  Saxlift


 • Maj | 2011
 • Byggdialog AB bygger om på Centralsjukhuset "CSK 2013".
 • Bygget som omfattar ett 25-tal ombyggnadsprojekt på Centralsjukhuset i Karlstad och har en kostnad på 380 miljoner har startat.
  Hyr City har fått det stora förtroendet att serva bygget med allt från energisparande byggbodar som etableras på flera platser på området, till minsta borrmaskin. Vi är mycket tacksamma för detta!
  Projektet beräknas färdigställas årsskiftet 2013-2014.

  Bodar från Hyr City

  Bodar till CSK-2013


 • April | 2011
 • Fastec Sverige AB bygger nytt lager åt IKEA
 • När Fastec byggde IKEA med start i slutet på 2006 fick Hyr City förtroendet att leverera all byggrelaterad utrustning till bygget och till samtliga UE.
  Det har vi fått det stora nöjet att göra även denna gång. Byggmaskiner, bodar, värme, m.m från Hyr City samt liftar från vår liftdel Stavdal.

  Bodar

  Containers och liftar


 • April | 2011
 • Rohm & Co bygger bostäder och kontor i centrala Karlstad
 • Nedan visas en bygghiss på arbetsplatsen från Hyr City.

  Bygghiss


 • Mars | 2011
 • Hyr City ändrar telefonnummer till 054-55 55 00
 • För att underlätta för dig som kund har vi bytt växel och huvudnummer till Hyr City.
  Inga knappval, inga telefonköer... Nu kommer du rätt direkt och vi har meddelandeservice.


 • FEBRUARI | 2011
 • Kompressor Atlas Copco XAS186
 • Nu har vi investerat i en ny dieselkompressor på 11m3, med inbyggd luftavfuktare. Denna oljeinsprutade skruvkompressorer är specialkonstruerade för krävande miljöer som renoveringsbranschen (t.ex. sandblästring) och stenbrott.
  De kan användas vid installation av fiberoptikkablar eller tillsammans med tryckluftsverktyg, t.ex. bergborrar och stampar. Eftersom det finns fyra olika tryckvarianter lämpar sig dessa aggregat för nästan alla användningsområden.

  Kompressor Atlas Copco xas186


 • FEBRUARI | 2011
 • Värmlands högsta billift!
 • Våra vänner på liftsidan Stavdal har köpt en billift av märket Wumag WT 300. Liften har en arbetshöjd på 30 m och ett utligg på nästan 20 m. Maxlast i korgen är hela 320 kg!
  Läs mer om WT 300 (pdf)

  Även ännu en 26 m Palfingerbil har införskaffats, då den förra blivit mycket omtyckt. Liftbilsparken spänner nu mellan 18-30 m och finns att hyra hos oss på örsholmen.
  Välkomna in och testa!
 • DECEMBER | 2011
 • Hyr City hyr ut maskiner till Utematchen
 • Hyr City hyr ut alla maskiner till den stora Utematchen mellan Färjestad och Frölunda på annandagen. Aldrig någonsin tidigare har en så stor arena byggts för en enda match utanför en befintlig anläggning. Läktarna har en kapacitet på 20846 och har transporterats till Färjestad på 30st långtradare.

  Hyr City och Stavdal servar Sport & Evenemangs bygge med allt från småmaskiner till teleskoptruckar för ett smidigt läktarmontage. Totalt är kostnaden fyra miljoner kronor.
 • NOVEMBER -10
 • Ytterligare fyra år och den här gången som exklusiv leverantör!
 • Hyr City har fått förnyat förtroende av Karlstads Kommun som ensam leverantör av hyrmaskiner och liftar mm. Vi på Hyr City vill tacka Karlstads Kommun för alla de år som gått och ser fram emot en spännande framtid tillsammans. Alla hos oss kommer självklart att göra det yttersta även i fortsättningen.
  Vi tackar också för klokheten att värna om det lokala näringslivet!

  Karlstad kommun och HyrCity


 • NOVEMBER -10
 • ByggDialog AB har inlett byggarbetena i etapp 2 i Degerfors åt Outokumpu Stainless AB
 • Uppdraget avser tillbyggnaden av rullugnsbyggnaden med tillhörande fundament och kulvertar. Etapp 2 ska vara färdigställd 23 december 2011.
  Vi på Hyr City tackar Byggdialog och deras underentreprenörer för att vi får vara med även på denna etappen och serva bygget med bl.a bodetableringen, byggmaskiner, bomliftar, saxliftar och fallskydd.

  Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless


 • OKTOBER -10
 • Nybygge på Örsholmen
 • Byggbolaget i Värmland AB bygger kontor och lager åt Eurostair AB i Karlstad. Vi på Hyr City hyr ut byggmaskiner, fallskydd, liftar mm till bygget som skall stå färdigt 2011-02.

  Eurostair lager

  Eurostair lager


 • OKTOBER -10
 • Nybyggnad av Idrottshall i Karlstad
 • Fastec Sverige AB bygger ny idrottshall på universitetsområdet. Hyr City servar byggarbetsplatsen med bodar, byggmaskiner, byggliftar mm.
  Vi tackar Fastec o Co som senast byggde IKEA i Karlstad, för förtroendet ännu en gång.

  Idrottshall Karlstad

  Idrottshall Karlstad


 • OKTOBER -10
 • Llentab bygger nya lokaler åt Kakeldax på Våxnäs industriområde
 • Markmiljö AB har nu gjutit färdigt plattan och vi på Hyr City har bytt ut anläggningsmaskiner och gjututrustning till bodar, byggmaskiner, ställningar mm. Vår liftavdelning Stavdal levererar liftar och teleskoptruckar för uppförandet av Llentabhallen.

  Kakeldax

  Kakeldax


 • OKTOBER -10
 • Lecab Bil på Våxnäs
 • Sundströms Bygg bygger ut den gamla bilhallen åt Lecab bil i Karlstad. Hyr City servar bygget med all byggrelaterad utrustning.

  Lecab

  Lecab


 • OKTOBER -10
 • Byggdialog AB bygger kontor
 • På Herrgårdsgatan i Karlstad bygger Byggdialog nya kontor åt Paritt AB. Hyr City hyr ut allt från markmaskiner , byggmaskiner och byggstängsel, till fallskyddsnätet som förhöjer säkerheten på bygget.
  Yta 1300 Kvm.
  Byggstart 2010-04 till 2011-06

  Nya kontor för Paritt AB

  Nya kontor för Paritt AB


 • OKTOBER -10
 • Byggbolaget bygger 128 nya kontorsplatser
 • Byggbolaget bygger 128 nya kontorsplatser åt KGH Customservice i Strömstad. Vi följer tacksamt med väster ut och hyr ut bodar, byggmaskiner mm.
  Byggstart 2010-09 till 2011-04

  Byggbolaget bygger i Strömstad


 • JUNI -10
 • Hyr en Ferrari!
 • Nu har vi investerat i Sveriges starkaste multimaskin.
  - 2,1 tons lyftkraft vid redskapsfästet
  - Lyft stenpallar på 1.300kg+, lasta lastbilen på en höjd av 3,06m med pallgafflarna.
  - Flytta ris, stockar, sly mm med Timmergrepen.
  - Planera ut grushögen, lasta grusbilen med planeringsskopan.

  Ferrari Loader M360


 • JUNI -10
 • Hyr en elektrisk vibroplatta
 • Nu har vi även en elektrisk vibroplatta som väger 75kg och går på 230V. Perfekt för stenläggningen och vid avgaskänsliga områden.

  elektrisk vibroplatta


 • JUNI -10
 • Hyr City investerar!
 • Under juni har vi gjort rejäla investeringar i främst anläggningsmaskiner, byggmaskiner och nya energibesparande bodar för våra kunder.

  Nedan ser ni några av våra nyheter i sommar:
  Lastmaskin

  Ferrari loader M360

  Grävmaskin


 • JUNI -10
 • Hyr City anställer teleskoptruckschaufför
 • Vi välkomnar Patrick Eriksson som är Hyr Citys nya teleskoptruckschaufför.


 • JUNI -10
 • Trippel-A till Hyr City
 • Det är tryggt att göra affärer med Hyr City som har har tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem.
  Endast 3 procent av Sveriges aktiebolag når upp till kraven (2010). För att få Trippel-A krävs bl.a. att man har bibehållit Trippel-A rating i minst 1 år.

  AAA - Högsta kreditvärdighet 2010


 • MAJ -10
 • Värmlands högsta och smidigaste billift med b-körkort
 • Värmlands högsta och smidigaste billift med b-körkort finns nu hos oss. Den har snabbt blivit mycket populär för sin stora kapacitet samtidigt som den är enkel och smidig att använda. Den enda i Värmland med en arbetshöjd på 26 meter, som får köras med B-körkort!

  Bilder:
  Fönsterputs av Filmstaden

  Fönsterputs av Filmstaden


 • APRIL -10
 • TV4: Uppåt för småföretagen
 • Det kommer att gå bra för den Värmländska ekonomin den närmaste tiden. Åtminstone om man får tro på de småföretag som har svarat på enkäten i småföretagsbarometern.

 • APRIL -10
 • VF: Nu ökar farten igen
 • Nu tar det fart igen. Vårens Småföretagsbarometer från Företagarna och Swedbank visar på ljusare tider för de värmländska småföretagarna. På företaget Hyr City i Karlstad känner man igen sig i de positiva tongångarna.
  Läs hela artikeln i VF.
 • APRIL -10
 • NWT: Positiv prognos för småföretagen
 • Sysselsättningen pekar fortfarande neråt för de värmländska småföretagen som varit på botten i alla aspekter. Men orderingången ökar, omsättningen förbättras och man ser positivt på framtiden.

  I onsdags presenterade Småföretagarbarometern för våren 2010 av Swedbank och Företagarna i Värmland. Den visar att sysselsättningen fortfarande oroar men att botten är nådd och konjunkturprognosen vänder uppåt.
  På Hyr City AB på Örsholmen i Karlstad har man precis nyanställt en person. De är ett företag i byggbranschen som hyr ut allt från lyftkranar till borrmaskiner till kommun, byggbolag och industri. De har klarat sig igenom lågkonjunkturen riktigt bra. Receptet? Att satsa sig ur krisen.
  – När andra varslat har vi anställt och när andra har sålt har vi investerat. Det viktigaste i mina ögon är att jobben ges till de företag som verkar på orten. Som ett lokalt företag anstränger vi oss för att ge god service så det är en glädje att gå på stan och se folk i ögonen och veta att man gör något bra, säger vd Gunnar Asp.
  På måndag har de 15 anställda och Gunnar Asp var förvånad över att 109 mycket kompetenta människor sökte en administrativ tjänst på bara en liten annons.
  – Det var frapperande att läsa! Det finns hur mycket kompetent folk som helst där ute, säger han.
  Det är också precis vad prognosen visar. Tillväxten på sysselsättning i länets småföretag är fortsatt negativ, medan den vänt uppåt för riket i övrigt. Långt i från alla har, liksom Hyr City, kunnat anställa. Hela 26 procent uppger att man dragit ner på personal, och det här handlar om företag med en till 49 anställda.
  – En lågkonjunktur märks först i tillverkningsindustrin. De börjar komma tillbaka men industrin halkar efter och det finns en rädsla vad gäller sysselsättning i Värmland, säger Anna Hedberg, regionchef för Företagarna.
  – Vi har haft en kris och ännu inte fått bukt med ungdomsarbetslösheten. Det är jätteviktigt att välutbildade, kompetenta unga får in en fot någonstans, annars sticker de från Värmland, säger Johan Engström, bankchef på Swedbank i Karlstad som har 40 procent av småföretagarna som kunder.
  Trots det är framtidstron stark och hela 72 procent av de värmländska småföretagen uppger att det finns goda utsikter att expandera på sikt, och det är samma andel som i riket som helhet.
  – Jag efterlyser mer kaxighet och självförtroende hos småföretagen och att vi lyfter fram dem som hjältar, säger Johan Engström.
  Barometern i sin helhet kan du läsa på www.foretagarna.se.


 • MARS -10
 • Energieffektivare byggen!
 • Vi på Hyr City jobbar ständigt för att vara i framkant när det gäller utvecklingen inom miljö och kvalitet. Vi har bland annat riktat in oss på att göra byggena energismartare både för att få ner energikostnaden för Dig som kund och för att värna om miljön. Vi kan därför nu erbjuda tex 400w natriumlampor till våra belysningsmaster istället för de traditionella 1500w halogenlamporna som varit tidigare. Vi börjar även sålla bort de traditionella glödlampsbelysningarna och ersätter dem med lågenenergilampor. Vi har även gjort stora investeringar i nya personalvagnar (bodar på hjul) där vi kan stoltsera med att i princip alla är utrustade med solceller som gör dem användbara helt utan strömanslutning. Vi har också beslutat att vi successivt kommer att ersätta alla lysrör i våra bodar till LED belysning vilket innebär en kostnadsbesparing för Dig som kund.


 • MARS -10
 • Plaza Karlstad
 • Byggbolaget i Värmland bygger om publika ytor åt Clarion Hotels i Karlstad Centrum.
  Vi har nöjet att serva bygget med Byggbodar, Byggmaskiner, Liftar etc.

  Bilder:
  Plaza Karlstad

  Plaza Karlstad


 • MARS -10
 • Hyr City sponsrar Boltic
 • Vi sponsrar bandylaget Boltic som nu gått upp i elitserien igen.

  Bilder:
  IF Boltic


 • FEBRUARI -10
 • Flexogem AB bygger nytt åt KMTI
 • Flexogem bygger en ny träningsanläggning åt KMTI på Våxnäs industriområde i Karlstad.
  Den nya anläggningen blir totalt 2800kvm.
  Vi har fått förtroendet och nöjet att serva våra vänner Flexogem med våra tjänster och maskiner även till detta projekt.

  Bilder:
  Flexogem AB Bygger nytt åt KMTI

  Flexogem AB Bygger nytt åt KMTI


 • FEBRUARI -10
 • Det är bra med mycket snö!
 • Istapparna och snön ska bort från husen i Karlstad City, vi har ca 15 liftar som enbart används till detta inne i centrum. Snart kommer även den nya billiften som är 26 m hög och som man får köra på B-körkort att förstärka vår maskinpark.

  Bilder:
  Hyrcity tar bort snö och is från hustaken

  Hyrcity tar bort snö och is från hustaken

  Hyrcity tar bort snö och is från hustaken

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen


 • DECEMBER -09
 • Rohm & Co bygger om Drott Hotell i Karlstad 2009-2010
 • Hyr City hyr ut all Byggrelaterad utrustning till arbetsplatsen.

  Bilder:
  Rohm & Co bygger om Drott hotell

  Rohm & Co bygger om Drott hotell

  Rohm & Co bygger om Drott hotell

  Rohm & Co bygger om Drott hotell
 • NOVEMBER -09
 • Vi välkomnar ny medarbetare
 • Vi har anställt Martin Andersson som liftmekaniker i Karlstad. Han kommer att börja arbeta hos oss den 23 november 2009. Tidigare arbetade Martin bl.a på Wenmec som svetsare och montör. Martin kommer att arbeta under ledning av Robin Asp.
  Vi hoppas att Martin kommer att trivas hos oss!

 •  
 • OKTOBER -09
 • Värmlands största branchfest och vår kundfest 2009
 • Årets kundträff blev en succé... Trots rådande lågkonjunktur, beslöt vi att genomföra festen och på så vis visa vår uppskattning till våra trognaste kunder även i år.

  Vi vill tacka alla som gjorde festen till en absolut toppenkväll!!!
  I År var vi 400 personligt inbjudna personer och vi tycker att allt var perfekt, efter fem års träning. Musik, Mat och Mingel allt med högsta kvalitet som vanligt, och årets höjdpunkt. Nu kan det bara bli bättre.
  Mvh, Hyr City

  Läs också NWT-artikeln Drömmen om Paul och Ringo.

  Bilder:
  Kundefest på Nöjesfabriken

  HyrCitys och Stavdals kundfest


 • JULI -09
 • Hyr dig en maskin det kan bli ett verkligt lyft
 • Artilel om oss i Värmlands Folkblad.
  Se artikel

 • JULI -09
 • Nu är vi kvalitets och miljö Certifierade
 • enligt ISO 14001 och ISO 9001. Under Juni har Hyr City genomgått och blivit godkänd i en kvalitet och miljörevision av LRQA Lloyd Register Quality Assurance.
  Se certifikat

 • Juni -09
 • Kemin stämmer mellan oss och AkzoNobel!
 • Vi har i dagarna skrivit ett nytt avtal med AkzoNobel som ger oss glädjen att även i fortsättningen få serva deras fabrik i Skoghall med Liftar och Byggmaskiner!

  AkzoNobel Industrial Chemicals i Skoghall
  I Skoghall på Hammarö, precis där Vänern möter Värmland finns AkzoNobel Industrial Chemicals.
  De är världens äldsta elektrokemiska fabrik och tillverkar kvalificerade baskemikalier, som används för vidareförädling av ett antal produkter. Deras kemikalier spelar en avgörande roll i en rad vardagsprodukter.

  AkzoNobel i världen
  AkzoNobel koncernen har sitt huvudkontor i Arnhem i Nederländerna. Koncernen finns i ett 80-tal länder runt om i världen. Verksamheten bedrivs via självständiga affärsområden, Business Units, uppdelade på tre huvudområden. Det är:
  Coatings (färg)
  Chemicals (kemi)
  Healthcare (läkemedel)

  Skoghall tillhör affärsområdet Chemicals.

  Hammarö Kommun och övriga Industrier och avtal i Skoghall.
  Vi har genom vår liftavdelning ett avtal med Stora Enso Skoghall som innebär att vi sedan många år även servar dem med alla liftar som behövs till Stora Ensos fabrik på Hammarö.

  Hammarö är en ö i Vänern avskilt från fastlandet genom Klarälvens delta och med sina 54 kvadratkilometer är det Värmlands minsta kommun. Flera stora industrier finns inom kommunen, utöver AkzoNobel finns bland annat även Stora Enso och Econova. Kommunen är även känd för sin vackra skärgård och var ursprungligen en fiske- och jordbruksbyggd.

 •  
 • Maj -09
 • Vi välkomnar en ny medarbetare!
 • Ari Heikonen som närmast kommer från våra vänner på Emtbjörks AB i Hagfors. Ari har under en tid arbetat i verkstaden hos oss i Karlstad, men kommer nu främst att arbeta som teleskoptrucksförare åt HyrCity och på så sätt serva våra kunder i Värmland. Välkommen till oss och till Hyr City Ari!

  Bilder:
 • Ari Heikonen - Hyr City
 •  
 • Maj -09
 • Hyr City satsar på säkerhet! Samarbetar med SafetyRespect - nytt inom fallskydd och säkerhet!
 • Produkterna och tjänsterna bidrar till ökad säkerhet, effektivitet och kvalitet på bygget.

  SafetyRespect utvecklar och tillverkar:
  - Temporärt fallskyddssystem
  - Personligt fallskydd
  - Tillbehörsprogram
  - Utbildningspaket

  Hyr City erbjuder nu fallskydd, utbildningspaket och andra säkerhetsprodukter av den nyaste och bästa tekniken.

  Bilder:
 • SafetyRespect
 •  
 • SafetyRespect
 •  
 • SafetyRespect
 •  
 • April -09
 • Trippel-A diplom har tilldelats Karlstad Hyr City AB
 • Vi är nu ett av de 19254 företag, av Sveriges totalt 318450 aktiebolag. som tilldelats trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem under en 1-årsperiod 2008-2009.

  Bilder:
 • AAA-Diplom
 •  
 • Mars -09
 • Grattis till SM-Guldet Färjestad!
 • Rohm & Co bygger scénen på stora torget i Karlstad där fansen kommer att fira laget.

  Bilder:
 • Stora torget karlstad
 •  
 • Stora torget karlstad
 •  
 • April -09
 • Carlstad Conference Center
 • Vi har fått det stora förtroendet att bli ensam leverantör av byggmaskiner, liftar och liknande byggrelaterad utrustning åt Byggbolaget i Värmland AB, till deras nya jättebygge i Karlstad. Nuvarande Carlstad Conference Center, CCC, ska byggas om till en ny kultur- och kongressanläggning för 420 miljoner kronor.
  Det ska bli en konferensanläggning av högsta klass som också rymmer en konsertsal med 1600 platser. Detta projektet är ett av de största byggprojekten i landet under den rådande lågkonjunkturen.

  Bygget ska stå färdigt årsskiftet 2010-2011.

  Vi tackar Byggbolaget och deras partners för det stora förtroendet, och vi är mycket glada åt detta.
  CCC
  - Se bilder på vår referenssida
 •  
 • Mars -09
 • Hyr City i Karlstad och Hilti Svenska AB har tecknat ett agenturavtal
 • Efter en marknadsundersökning av Hilti så föll valet av butik i Karlstad på Hyr City.
 • Hilti´s slutförbrukare har i en undersökning fått ange ett förslag på var de helst skulle vilja göra inköpen av gipsskruv, expanderskruv, Hit-massa och övrigt förbrukningsmaterial ur Hilti´s sortiment.
 •  
 • Vi tackar för förtroendet och hälsar alla kunder välkomna till vår "Hiltihörna".
 •  
 • Februari -09
 • Hyr Citys Arbetsplatslösningar 1 och 2
 •  
 • Hyr Citys Arbetsplatslösning. 1
 •  
 • Liftpoolen
 • Med Hyr Citys Arbetsplatslösning 1 går vi tillsammans igenom Ert behov av liftar som Ni behöver ha på arbetsplaten.
  Ni sköter liftarna själva och ser till att liftpoolen fungerar.
  Ni slipper onödiga transporter, då maskinen redan finns på arbetsplatsen, Tillsammans stämmer vi av liftbehovet och kompleterar sortimentet under projektets gång.
  Ni och övriga entreprenörer har alltså allt i liftväg redan på arbetsplatsen och ni sparar onödiga resor och fordon inne på området. Säkerhet.
 •  
 • I arbetsplatslösning 1 ingår följande:
  - Ett överenskommet sortiment av liftar
  - Service och underhåll av liftarna
  - Leveranser av Saxliftar, Pelarliftar
  - Returtransport
 •  
 • Bemanning av liftpoolen kan även beställas.
  Liftkonsultation på bygget ingår.
 •  
 •  
 • Hyr Citys Arbetsplatslösning. 2
 •  
 • Tillsammans med liftpoolen eller separat kan vi erbjuda:
 • - Liftutbildning
  - In och utlastning av material på bygget
  - Teleskoptruck med eller utan förare (både roterande och fasta upp till 25m)
  - Hiss och Kranar
  - Hiss och kranmontage
  - Service av byggkranar
  - Transporter med allt från småbilar, kranbilar till maskintrailer
  - Bodar / Containers
  - Bodstädning
  - Kaffemaskiner med service
 •  
 • Självklart kan ni plocka ut de tjänster som passar just Er arbetsplats bäst.

  Se vår produktlista, Ni sätter begränsningarna!
 •  
 • All övrig och vanlig utrustning hittar Ni under Produkter.
  Även om ni inte hittar det Ni söker i produktlistan är Ni mycket välkomna att kontakta oss, då vi kan plocka fram det mesta mycket snabbt.
  Inget jobb är för stort eller för krångligt för oss! Sky´s the limit.
 •  
 • Denna typ av arbetsupplägg har vi jobbat med länge och har goda referenser.
 •  
 •  
Bygg bolaget bygger Välsvikens handelscentrum
 
 •