• Uthyrning av byggmaskiner: 054-55 55 00     
 • Om Hyr City
 • Vår verksamhetspolicy
 • Vår uthyrning och service med bas i Karlstad ska motsvara kunders önskemål, samt lösa problem oavsett kundens storlek.

  Vi ska ständigt föra en dialog med kunder och leverantörer, allt för att ständigt finna bästa lösningar. Beslut kan fattas snabbt genom att bolaget ägs av ledningen.

  Vi ska tillhandahålla Värmlands bredaste, säkraste och modernaste maskinpark.

  Vi ska kunna erbjuda Värmlands snabbaste och effektivaste fältservice genom att ha rätt hjälpmedel, kunskap och utbildning.

  Vi ska minska miljöpåverkan utifrån vår verksamhets förutsättningar.

  Vi ska förebygga föroreningar från maskiner och transporter. Vi ska i vår verksamhet följa författningar och andra krav.

  Vårt verksamhetssystem ska vara grunden till att ständigt förbättra oss inom kvalitets- och miljöområdet.