in
 • Uthyrning av byggmaskiner: 054-55 55 00     
 • Om Hyr City
 • Referenser
 • Nedan kan du se ett urval av de jobb vi har hjälpt våra kunder med.
 •  
 •  
 • Ängenskolan Örebro
 • Vi har nu etablerat byggbodarna åt ByggDialog AB på Ängenskolan i Örebro, där vi på Hyr City – Stavdal kommer att vara leverantör av byggmaskiner, liftar och våra övriga tjänster. Projektet innefattar en nybyggnad av låg- & mellanstadieskola som består av en byggnad på 4 våningar. Byggnationen startade i januari 2017 med en beräknad byggtid på 19 månader. Även skolgård, p-platser, vägar och teknisk försörjning ingår i projektet. Uppskattad kostnad 180 mkr. Bruttoyta på 67000 kvadratmeter.

  Vi tackar ByggDialog för fortsatt förtroende, och ser fram emot ett gott samarbete!


 • Ängenskolan Örebro
 •  
 •  
 •  
 • Översvämningsskydd Karlstad
 • Segermo bygger översvämningsskydd vid Centralsjukhuset i Karlstad. Segermo ska bland annat bygga en upphöjd gång- och cykelväg från korsningen Älvgatan/ Rosenborgsgatan till grönområdet norr om villabostäderna längs Rosenborgsallén. När skyddet är färdigt kommer sjukhuset att klara av flöden långt över Klarälvens normala vattennivå.

  Vi tackar gänget på Segermo för att vi får vara med som maskinleverantör! Arbetet inleds i november månad och ska vara klart under 2018.
 •  
 • Översvämningsskydd i Karlstad
 •  
 •  
 • Nybyggnad av punkthus på Rud i Karlstad. Rudsberget och Björnparken.
 • Vi har fått uppdraget att serva NCC under detta spännande projekt.
  För oss på Stavdal – Hyr City innebär det att vi är helhetsleverantör av maskiner, bodar, liftar och övrig byggrelaterad utrustning. Hela vägen från markjobb till husbyggande.

  Totalt är det åtta punkthus som nu byggs på Rudsberget i Karlstad som skall innehålla 221st hyresrätter. Två åttavåningshus och sex st sexvåningshus kommer att byggas under ungefär 2,5 år. Kostnad 400-600 Mkr.

  Utöver detta så har projekt Björnparken, som består av ännu ett sexvåningshus med 44 lägenheter börjat byggas på Rud. Kostnad 60-90Mkr.

  Vi levererar även byggström och montage till hela båda projekten.

  Vi tackar NCC för förtroendet.
 •  
 • Rudsberget i Karlstad

  Rudsberget Hus 8
 •  
 •  
 • Stora Coop Hammarö
 • Rohm & Co Bygg AB utför helrenovering invändigt av den 3500 kvm butiksytan.
  Coop Extra på Hammarö ändrar skepnad och blir Stora Coop. Även ett apotek byggs.
  Vi servar tacksamt Rohm & Co med all byggrelaterad hyrutrustning.
 •  
 •  
 •  
 • Hultsbergsskolan i Karlstad
 • Vi på Hyr City – Stavdal har fått förtroendet att serva ByggDialog med partners under detta intressanta projekt som beräknas vara färdigt hösten 2018.

  Projektet innefattar om och nybyggnation av en F-9 skola. Förskole- och skolutrymmena byggs om och renoveras. Om- och tillbyggnad av tillagningskök för 1000 portioner mat/dag byggs.

  En ny idrottshall skall också byggas som ersätter den gamla gymnastiksalen som görs om till undervisningsytor och en aula.

  Skolgården kommer att bli större och trafiksituationen kommer att förbättras så att barnen säkrare ska kunna komma till och från skolan. Det innebär att både bil- och cykelvägar flyttas.
 •  
 • Hultsbergsskolan i Karlstad
 •  
 •  
 • Kanikenäsholmen Kv Varvet
 • Vår kund Byggbolaget bygger ett helt nytt bostadsområde vid Karlstads gamla hamn och varv. 300 bostäder byggs direkt intill Vänern med småbåtshamn, sjöbodar samt ett antal town house.
  Vi är väldigt glada att vi får serva Byggbolaget, Segermo m.fl med våra tjänster under detta roliga projekt. Byggtid: Nov 2015 – Aug 2018.
 •  
 • Kanikenäsholmen i Karlstad
 •  
 •  
 • Kv Fullriggaren etapp 5 på Bryggudden i Karlstad
 • Byggbolaget i Värmland fortsätter att bygga och ge Karlstads inre hamnområde en ansiktslyftning. Etapp 5 innebär en nybyggnation av 264 lägenheter.
  Vi är jätteglada över att vi får följa med Byggbolaget under denna resa.
 •  
 • Kv Fullriggaren Karlstad
 •  
 •  
 • Affärsgallerian Mercurius Karlstad
 • Byggandet av den nya affärsgallerian är i full gång och vi är jätteglada att vi får serva Byggbolaget i Värmland och deras underentreprenörer på detta mycket spännande byggprojekt mitt i Karlstads Centrum.

  3000m2 Kontor, 7200m2 Handelsyta, 52 Lägenheter.
 •  
 • Affärsgallerian Mercurius karlstad

  Affärsgallerian Mercurius karlstad
 •  
 •  
 • Studentbostäderna på Kronoparken
 • Ett år har gått och bilden visar hur det ser nu i Mars 2016. Vår kund ByggDialog bygger två åttavåningshus och två femvåningshus med studentlägenheter vid Karlstads Universitet i Karlstad. Ett spännande och roligt projekt som beräknas vara färdigt i slutet av året.
 •  
 • Byggbodar vid studentbostäderna på Kronoparken
 •  
 • Höglager Välsviken
 • Skanska bygger nytt höglager åt Löfberg Logistic AB. Vi förser hela projektet med liftar och maskiner. Byggtiden är ca ett år.
 •  
 • Liftar och maskiner till höglager i Välsviken
 •  
 •  
 • Nybyggnad av E18 Björkås-Skutberget, Karlstad
 • Segermo har valt oss på Hyr City – Stavdal som sin leverantör till nybyggnationen av E18 Björkås-Skutberget i Karlstad. Vi är jätteglada och stolta över att få serva Segermo även denna gång på ett mycket spännade projekt! Tre broar ska byggas över E18. Två nya trafikplatser anläggs och ombyggnation av 7 km befintlig väg till fyrfältsväg där ca 14000 fordon passerar varje dag.

  Arbetet startade i september 2015 och pågår ungefär 2,5 år. •  
 •  
 • Vi storsatsar på entreprenadsidan med många nya maskiner
 • Bla med en ny hjullastare Wacker WL60 och en ny Vält 13-ton Atlast Copco CA 3500 som tex förbrukar upp till 24% mindre diesel än motsvarande vältar.
 •  
 • Copco CA 3500
 •  
 •  
 • Nya studentbostäder Kronoparken
 • ByggDialog bygger två åttavåningshus och två femvåningshus med studentlägenheter vid Karlstads Universitet i Karlstad. Totalt blir det 248 lägenheter som ska var färdiga slutet av 2016. Vi är jätteglada över att få vara med, och tackar ByggDialog med samarbetspartners för förtroendet.

  Bilden visar hur bodetableringen med nya Energibodar växer fram.
 •  
 • Energibodar
 •  
 •  
 • KV Solen
 • Bygget av de två parhusen på Råtorp i Karlstad är nu färdigt. Nästa projekt Solen 14 har redan startat och det gamla möbelvaruhuset har rivits till förmån för 26st nya lägenheter med bästa läge. Vi tackar Byggbolaget för fortsatt förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
 •  
 • Liftar, bodar

  KV Solen
 •  
 •  
 • Leos Lekland Karlstad
 • Wermalndsbygg i Sverige AB bygger nytt lekland på gräsdalen i Karlstad. Det nya leklandet har en yta på 3800kvm. Vi levererar tacksamt bodetablering, liftar och byggmaskiner till bygget.
 •  
 •  
 •  
 • ByggDialog bygger om och till Vintrosa skola
 • Vi på Hyr City servar tacksamt ByggDialog under detta projekt med allt från bodetablering till byggmaskiner.
 •  
 • Bodetablering
 •  
 •  
 • Nybyggnad av förskola i Kil
 • Vi har fått förtroendet att serva ByggDialog AB när de bygger den nya förskolan på Mons Backe åt Kils Kommun. Byggvärde ca 30 mkr.
 •  
 • Bodar
 •  
 •  
 • Förnyat förtroende som exklusiv leverantör till Karlstads Kommun
 • Hyr City har fått förnyat förtroende av Karlstads Kommun som ensam leverantör av byggmaskiner och liftar mm. Vi på Hyr City vill tacka Karlstads Kommun för alla de år som gått och ser fram emot en spännande framtid tillsammans. Alla hos oss kommer självklart att göra det yttersta även i fortsättningen. Vi tackar också för klokheten att värna om det lokala näringslivet!
 •  
 • Karlstad kommun
 •  
 •  
 • Nu är det klart att HyrCity får leverera utrustningen till det gigantiska projektet Fanfaren i Karlstad.
 • Bygget ligger på ca 40000kvm kontorsyta och en byggtid på ca 4år. PEAB är byggentreprenör. Vi väldigt tacksamma för förtroendet och uppdaterar med mer information löpande.
 •  
 • Fanfaren
 •  
 •  
 • Under Juli månad är många byggen stängda, men grabbarna på ECG kör på för fullt.
 • ECG bygger en fastighet på ca 3000 kvm på Gräsdalen och Hyr City levererar allt från åkbara glättare vid gjutningen, fallskyddsräcken, stämp, byggmaskiner och liftar mm.
 •  
 • Bodar
 •  
 •  
 • Skyltmontage från bomlift på 43 meters höjd
 • Löfbergs Lila Karlstad.
 •  
 • Bomlift vid skyltmontage
 •  
 •  
 • Brygguddsprojektet är inne på etapp 3
 • Här kör Segermo Entreprenad en fjärrstyrd vibratorplatta från Hyr City som motsvarar en 7,5-tons vält i kapacitet.

 •  
 • Bygghiss

  Bryggudden

  Bryggudden
 •  
 •  
 • Vi levererar bl.a liftar, ställningar och telskoptruckar till Hedenverket i Karlstad
 • Just nu är det främst stora bomliftar och teleskoptruckar som krävs på arbetsplatsen.
  Karlstads Energi investerar i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk, Heden Etapp 3 vid Hedenverket - den största investeringen i Karlstads kommuns historia.
  Kostnad 1043 miljoner kr.
 •  
 • Liftar och teleskoptruckar
 •  
 •  
 • Gruvön i Grums
 • Vi servar tacksamt ByggDialog och deras arbetsplats på Gruvön i Grums. ByggDialog ska medverka i Gruvöns bruks investering PULP 2015 som innebär modernisering av barrmassalinjen. Detta projekt omfattar ombyggnad av flisinmatning, förändrad kokprocess samt utökad oblekt tvätt och nytt sileri.
  Start november 2013 och beräknas vara färdigställda våren 2015.
 •  
 • Gruvöns pappersbruk
 •  
 •  
 • Hyr City servar med maskiner, specialanpassade bodar, service och övrig byggrelaterad utrustning i Säffle
 • Hyr City servar tacksamt ByggDialog med maskiner, specialanpassade bodar för vår kund, service och övrig byggrelaterad utrustning under deras projekt i Säffle. ByggDialog bygger om och renoverar fastighetsbeståndet i Säffle åt Säfflebostäder. Arbetena omfattar 14 olika bostadsområden/fastigheter och pågår under fyra år.
 •  
 •  
 • Bärstadskolan Hammarö
 • Skanska bygger Hammarös nya miljöskola som blir en av Sveriges modernaste och grönaste F-6 skolor. Skolan består av fem byggnader på totalt 8400 kvm. Bygget är färdigt våren 2015 och har en budget på ca 165 mkr.
  Hyr City servar Skanska med underentreprenörer under projektet med bl.a byggmaskiner och liftar.
 •  
 • Bärstadskolan Hammarö

  Bärstadskolan Hammarö
 •  
 •  
 • Segermo Entreprenad
 • Ny rörbro på Hammarö, Nolgård.
  Hyr City servar tacksamt arbetsplatsen med Vältar, Vibroplattor, Personalvagnar, Pumpar, Belysning m.m.
 •  
 • Vält

  Vält 7,5 ton

  Vält 12,5 ton
 •  
 •  
 • Hyr City har än en gång fått det stora förtroendet att få serva ByggDialog AB under partneringprojektet Dejeskolan.
 • ByggDialog bygger om och till Dejeskolan i Forshaga Kommun för ca 33 miljoner kr.
  Vi på Hyr City servar tacksamt ByggDialog med bl.a ID06-lösningar för byggarbetsplatsen, bodetablering, byggmaskiner, liftar, teleskoptruck m.m.
 •  
 • Hyr City byggbodar
 •  
 •  
 • Våra vänner Byggbolaget bygger vidare på Välsvikens handelscentrum.
 • Just nu byggs handelsyta åt XXL som etablerar sig i Karlstad. Vi på Hyr City servar Byggbolaget och UE med bodetablering, byggmaskiner, liftar och anläggningsmaskiner till markentreprenören Segemo.
 •  
 • Bygg bolaget bygger Välsvikens handelscentrum

  Hyr City servar med byggmaskiner och bodar
 •  
 •  
 • Byggbolaget fortsätter på Bryggudden med etapp 2.
 • Vi på Hyr City är mycket tacksamma föra att få serva projektet med byggmaskiner, liftar, bygghiss mm.
 •  
 • Bilder:
  Bryggudden
 •  
 •  
 • Hyr City & Stavdal levererar alla liftar och diverse byggutrustning till Skanska med underentreprenörer till CSK i Karlstad.
 • Att Skanska varit mycket nöjda med oss och vår service på tidigare projekt vägde tungt vid upphandlingen. Det känns extra kul och bra för oss!

  Det nya operationshuset, hus 60, vid Centralsjukhuset kommer att rymma 21 operationssalar och 600 rum på sammanlagt 34 000 kvadratmeter.
  Den nybyggda delen på 28 000 kvadratmeter kommer att byggas ihop med den gamla på 6 000 kvadratmeter. När den nybyggda delen är färdigställd 2016 så fortsätter renoveringen av den gamla delen.
  Totalt sett blir det är nästan lika stort som det nya medicinhuset och psykiatrihuset tillsammans. Projektet ska vara helt klart 2018 och har en budget på ca 1,35 miljarder kronor.
 •  
 • Bilder:
  CSK Karlstad
 •  
 •  
 • Skanska bygger nya Hagaborgsskolan i Karlstad.
 • Skolan kommer att bli en lågenergibyggnad och blir Karlstads grönaste skola.
  Hyr City servar bygget med bl.a vältar, byggmaskiner, byggvärme och liftar.
 •  
 • Bilder:
  Hagaborgsskolan
 •  
 •  
 • Hyr City förser ByggDialog AB med ID06 på Centralsjukhuset i Karlstad. Tillsammans ser vi till att arbetsplatsen blir säkrare.
 • Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

  ID06 innebär i korthet att
  - uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
  - alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
  - alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
  - uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
  - uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
  - uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
  - uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.
 •  
 • Bilder:
  ID06
 •  
 •  
 • Byggbolaget i Värmland bygger ny handelspark
 • Nu har bygget av den nya handelsparken i Charlottenberg börjat. Det blir en handelsyta på totalt 20 000 m2.
  Hyr City har etablerat byggbodar på arbetsplatsen och kommer tacksamt att serva Byggbolaget och deras samarbetspartners med all byggrelaterad utrustning. Detta är vi på Hyr City mycket glada för och ser fram emot ännu ett roligt projekt tillsammans.
 •  
 • Bilder:
  Bodar
 •  
 •  
 • Vi följer med våra vänner Byggbolaget till Västerås
 • Byggbolaget bygger om ett handelscentrum i Västerås på ungefär 20 000m2.
  Vi på Hyr City har fått det stora förtroendet att serva Byggbolaget vid detta projekt, under v.42 har vi etablerat byggbodarna på arbetsplatsen. Detta är vi mycket tacksamma för och ser fram emot ett bra samarbete i Västerås.
 •  
 • Bilder:
  Bodar

  Bodar
 •  
 •  
 • Ersättningsväg Gunnita Kil, SEGERMO AB
 • Segermo AB anlägger en 1400 m lång ersättningsväg längsmed Fryksdalsbanan i Gunnita åt Trafikverket. Två järnvägsövergångar kommer att rivas och en av dessa ersätts med en gångfålla.
  Hyr City är mycket tacksamma för att få serva Segermo och arbetsplatsen med bl.a vältar och vibroplattor.
 •  
 • Bilder:
  Vält
 •  
 •  
 • Busstationen Karlstad
 • Byggfolket i Värmland bygger om Karlstads busstation åt Värmlandstrafik och Karlstads Kommun. Bl a ett nytt gatesystem för ökad säkerhet för resenärer byggs.
  Hyr City levererar tacksamt alla maskiner och övrig byggutrustning till bygget.
 •  
 • Bilder:
  byggutrustning

  byggutrustning
 •  
 •  
 • Fönsterbyte Svinbäcken
 • Hus & Bygg byter fönster på tre st tiovåningshus åt Brf Ingenjören i Karlstad.
  Hyr City levererar tacksamt bl.a bygghiss och maskiner till bygget.
 •  
 • Bilder:
  bygghiss

  bygghiss
 •  
 •  
 • Ombyggnad gamla Fortum
 • Noctor Bygg AB bygger kontor och eventuella butiker i gamla fortums lokaler (Blandaren) åt FS Konsult. Vi på Hyr City leverarar tacksamt maskiner, liftar, bygghiss mm till projektet.
 •  
 • Bilder:
  Ombyggnad av gamla Forum
 •  
 •  
 • Gamla Landstingshuset Kv. Ekorren
 • Rohm & Co bygger kontor åt Berglöf & Velander i Karlstad.
  Hyr City servar tacksamt arbetsplatsen och levererar bl.a maskliner, bygghiss m.m.
 •  
 • Bilder:
  Bygghiss

  Bygghiss
 •  
 •  
 • Byggbolaget bygger kontorslokaler & affärsgalleria i Arkaden, KV Merkurius
 • Hyr City levererar bodar, byggmaskiner, liftar mm till projektet.
 •  
 • Bilder:
  Bodar
 •  
 •  
 • Va Sanering, Grums. SEGERMO AB
 • Segermo AB utför en 500m lång Va Sanering och bygger GC-väg åt Grums Kommun. Start September 2012.
  Hyr City leverarar tacksamt arbetsplatsen med allt från personalbodar till pumpar, markmaskiner och staket.
 •  
 • Bilder:
  Markmaskiner
 •  
 •  
 • Lysvik Station
 • Segermo AB utför markarbeten till nytt signalställverk i Lysvik. Arbetet omfattar schaktningsarbeten, tjälisolering, makadam samt fundament.
  Vi på Hyr City servar tacksamt Segermo med vältar, vibroplattor och övrig markutrustning.
 •  
 • Bilder:
  Markutrustning
 •  
 •  
 • Byggbolaget bygger behandlingshem i Gylleby.
 • Byggbolaget bygger behandlingshem i Gylleby utanför Sunne. Hyr City levererar bodar, byggmaskiner och liftar till bygget.
 •  
 • Bilder:
  Bodar

  Bodar
 •  
 •  
 • Byggbolaget bygger Hotell Hyttan.
 • Byggbolaget bygger Hotell Hyttan vid Karlstad CCC. Hyr City levererar bla bodar, byggmaskiner, bygghiss mm.
 •  
 • Bilder:
  Byggmaskiner

  Bodar viad Hotell Hyttan
 •  
 •  
 • Byggbolaget bygger ett nytt daghem på Götetorp.
 • Byggbolaget bygger ett nytt daghem på Götetorp i Skoghall, med manskapsbodar och byggmaskiner från Hyr City.
 •  
 • Bilder:
  manskapsbodar
 •  
 •  
 • Byggbolaget i Värmland bygger nytt handelshus på Välsviken i Karlstad.
 • JULA etablerar sig i Karlstad i en 8000kvm stor lokal som började byggas i slutet på April.
  Hyr City servar bygget med all byggrelaterad hyrutrustning som byggbodar, byggmaskiner m.m. Byggnadsvärde är ca 80 miljoner kronor. Byggperiod ca 8 månader.
  Vi tackar Byggbolaget för förtroendet!
 •  
 • Bilder:
  Bodar

  Saxlift

  Saxlift
 •  
 •  
 • Byggdialog AB bygger om på Centralsjukhuset "CSK 2013".
 • Bygget som omfattar ett 25-tal ombyggnadsprojekt på Centralsjukhuset i Karlstad och har en kostnad på 380 miljoner har startat.
  Hyr City har fått det stora förtroendet att serva bygget med allt från energisparande byggbodar som etableras på flera platser på området, till minsta borrmaskin. Vi är mycket tacksamma för detta!
  Projektet beräknas färdigställas årsskiftet 2013-2014.
 •  
 • Bilder:
  Bodar från Hyr City

  Bodar till CSK-2013
 •  
 •  
 • Fastec Sverige AB bygger nytt lager åt IKEA.
 • När Fastec byggde IKEA med start i slutet på 2006 fick Hyr City förtroendet att leverera all byggrelaterad utrustning till bygget och till samtliga UE.
  Det har vi fått det stora nöjet att göra även denna gång. Byggmaskiner, bodar, värme, m.m från Hyr City samt liftar från vår liftdel Stavdal.
 •  
 • Bilder:
  Bodar

  Container och lift
 •  
 •  
 • Rohm & Co bygger bostäder och kontor i centrala Karlstad.
 • Nedan visas en bygghiss på arbetsplatsen från Hyr City.
 •  
 • Bilder:
 • Bygghiss
 •  
 •  
 • Ytterligare fyra år och den här gången som exklusiv leverantör!
 • Hyr City har fått förnyat förtroende av Karlstads Kommun som ensam leverantör av hyrmaskiner och liftar mm. Vi på Hyr City vill tacka Karlstads Kommun för alla de år som gått och ser fram emot en spännande framtid tillsammans. Alla hos oss kommer självklart att göra det yttersta även i fortsättningen.
  Vi tackar också för klokheten att värna om det lokala näringslivet!
 •  
 • Bilder:
 • Karlstad kommun och HyrCity
 •  
 •  
 • ByggDialog AB har inlett byggarbetena i etapp 2 i Degerfors åt Outokumpu Stainless AB
 • Uppdraget avser tillbyggnaden av rullugnsbyggnaden med tillhörande fundament och kulvertar. Etapp 2 ska vara färdigställd 23 december 2011.
  Vi på Hyr City tackar Byggdialog och deras underentreprenörer för att vi får vara med även på denna etappen och serva bygget med bl.a bodetableringen, byggmaskiner, bomliftar, saxliftar och fallskydd.
 •  
 • Bilder:
 • Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless

  Outokumpu Stainless

 •  
 •  
 • Nybygge på Örsholmen
 • Byggbolaget i Värmland AB bygger kontor och lager åt Eurostair AB i Karlstad. Vi på Hyr City hyr ut byggmaskiner, fallskydd, liftar mm till bygget som skall stå färdigt 2011-02.
 •  
 • Bilder:
 • Eurostair lager

  Eurostair lager
 •  
 •  
 • Nybyggnad av Idrottshall i Karlstad
 • Fastec Sverige AB bygger ny idrottshall på universitetsområdet. Hyr City servar byggarbetsplatsen med bodar, byggmaskiner, byggliftar mm.
  Vi tackar Fastec o Co som senast byggde IKEA i Karlstad, för förtroendet ännu en gång.
 •  
 • Bilder:
 • Idrottshall Karlstad

  Idrottshall Karlstad
 •  
 •  
 • Llentab bygger nya lokaler åt Kakeldax på Våxnäs industriområde
 • Markmiljö AB har nu gjutit färdigt plattan och vi på Hyr City har bytt ut anläggningsmaskiner och gjututrustning till bodar, liftar och teleskoptruckar för uppförandet av Llentabhallen.
 •  
 • Bilder:
 • Kakeldax

  Kakeldax
 •  
 •  
 • Lecab Bil på Våxnäs
 • Sundströms Bygg bygger ut den gamla bilhallen åt Lecab bil i Karlstad. Hyr City servar bygget med all byggrelaterad utrustning.
 •  
 • Bilder:
 • Lecab

  Lecab
 •  
 •  
 • Byggdialog AB bygger kontor
 • På Herrgårdsgatan i Karlstad bygger Byggdialog nya kontor åt Paritt AB. Hyr City hyr ut allt från markmaskiner , byggmaskiner och byggstängsel, till fallskyddsnätet som förhöjer säkerheten på bygget.
  Yta 1300 Kvm.
  Byggstart 2010-04 till 2011-06
 •  
 • Bilder:
 • Nya kontor för Paritt AB

  Nya kontor för Paritt AB
 •  
 •  
 • Byggbolaget bygger 128 nya kontorsplatser
 • Byggbolaget bygger 128 nya kontorsplatser åt KGH Customservice i Strömstad. Vi följer tacksamt med väster ut och hyr ut bodar, byggmaskiner mm.
  Byggstart 2010-09 till 2011-04
 •  
 • Bilder:
 • Byggbolaget bygger i Strömstad
 •  
 •  
 • Filmstaden
 • Fönsterputsning på taket till filstaden med vår nya billift.
 •  
 • Bilder:
 • Fönsterputsning av Filmstaden

  Fönsterputsning av Filmstaden
 •  
 •  
 • Flexogem AB bygger nytt åt KMTI
 • Flexogem bygger en ny träningsanläggning åt KMTI på Våxnäs industriområde i Karlstad.
  Den nya anläggningen blir totalt 2800kvm.
  Vi har fått förtroendet och nöjet att serva våra vänner Flexogem med våra tjänster och maskiner även till detta projekt.

  Bilder:
  Flexogem AB Bygger nytt åt KMTI

  Flexogem AB Bygger nytt åt KMTI
 •  
 •  
 • Det är bra med mycket snö!
 • Istapparna och snön ska bort från husen i Karlstad City, vi har ca 15 liftar som enbart används till detta inne i centrum. Snart kommer även den nya billiften som är 26 m hög och som man får köra på B-körkort att förstärka vår maskinpark.

  Bilder:
  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

  Istapparna och snön ska bort från husen

 •  
 •  
 • Rohm & Co bygger om Drott Hotell i Karlstad 2009-2010
 • Hyr City hyr ut all Byggrelaterad utrustning till arbetsplatsen.

  Bilder:
  Rohm & Co bygger om Drott hotell

  Rohm & Co bygger om Drott hotell

  Rohm & Co bygger om Drott hotell

  Rohm & Co bygger om Drott hotell

 •  
 •  
 • Carlstad Conference Center, CCC
 • Bilder från CCC byggprojekt
  - Se bilder från byggprojektet
  - Här håller du dig uppdaterad om byggprojektet

  Vi har fått det stora förtroendet att bli ensam leverantör av byggmaskiner, liftar och liknande byggrelaterad utrustning åt Byggbolaget I Värmland AB, till deras nya jättebygge i Karlstad.
  Nuvarande Carlstad Conference Center, CCC, ska byggas om till en ny kultur- och kongressanläggning för 420 miljoner kronor.
  Det ska bli en konferensanläggning av högsta klass som också rymmer en konsertsal med 1600 platser. Detta projektet är ett av de största byggprojekten i landet under den rådande lågkonjunkturen.

  Bygget ska stå färdigt årsskiftet 2010-2011.

  Vi tackar Byggbolaget och deras partners för det stora förtroendet, och vi är mycket glada åt detta.
 •  
 • Bilder:
 • CCC
 •  
 • CCC
 •  
 • CCC
 •  
 • CCC
 •  
 •  
 • Åmotfors Bruk
 • Skanska bygger ny Avfallsförbränningsanläggning och nytt Värmeverk för 300milj kr åt Åmotfors Bruk 2009.
  Vi har fått förtroendet att få leverera Bomliftarna, Saxliftarna och Kran till Skanska.
 •  
 • Bilder:
 • Åmotsfors bruk
 •  
 • Åmotsfors bruk
 •  
 •  
 • Flexogem bygger nytt
 • Flexogem bygger nytt åt Autoark på Våxnäs med sin självframtagna lyftteknik.
  Byggmaskiner, Liftar mm hyrs från Hyr City.
 •  
 • Bilder:
 • Autopark Våxnäs
 •  
 • Autopark Våxnäs
 •  
 •  
 • Ny Lidlbutik i Karlstad
 • Calles Bygg från Skövde bygger ett nytt Lidl på området Kroppkärr i Karlstad.
  Vi är med och servar bygget från start med maskiner till markarbetet till att Lidl-skylten sätts upp.
 •  
 • Bilder:
 • Lidl
 •  
 • Lidl
 •  
 •  
 • Tegnérskolan i Säffle
 • Byggdialog AB bygger om och till Tegnérskolan i Säffle under 2009 och 2010.
  Vi har äran att få serva Byggdialog och arbetsplatsen med bl.a bodar, byggstaket, skylttorn, liftar och teleskoptruck med förare.
 •  
 • Bilder:
 • Tegnerskolan
 •  
 •  
 • Nästa sida >
 •  
 •  
 •  
 
 •